komornik a windykatorCzęsto komornik i windykator kojarzeni są jako zbliżone a nawet równoważne zawody, jest to jednakże błąd. Windykatorzy działają w ramach firm windykacyjnych próbując odzyskać dług przed skierowaniem spawy do sądu, komornik jest natomiast funkcjonariuszem publicznym i jego zadanie opiera się na działaniu zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym.

 

Windykator – kim jest, jakie ma uprawnienia?

Windykatorem może zostać tak naprawdę każdy, wykonywanie tego zawodu nie wymaga żadnych specjalnych uprawnień bądź wyksztacenia. Windykatorzy wykonują swoją pracę zarówno w ramach struktur dużych firm windykacyjnych jak i małych biur.

Celem pracy windykatora jest odzyskanie od dłużnika zadłużenia przysługującego wierzycielowi – np. bankowi. Działania windykatora charakteryzują się aktywnym kontaktem z dłużnikiem – opierają się na telefonach, listach, wysyłaniu SMS-ów a w ostateczności nawet na wizytach domowych – jeśli dłużnik wyrazi na nie zgodę. Ważne jednak jest to, iż windykator musi działać w ramach obowiązującego prawa. Nie wolno mu wchodzić do domu dłużnika bez jego pozwolenia, zastraszać czy wydzwaniać kilkadziesiąt razy dziennie.

Uprawnienia windykatora opierają się w głównej mierze na pisemnym oraz telefonicznym kontakcie z dłużnikiem. Windykator może próbować się umówić z dłużnikiem na wizytę w jego domu, nie może jednak żądać wpuszczenia go do środka wbrew woli dłużnika. Zdarza się, że niektórzy windykatorzy próbują wykorzystywać w swojej pracy uprawnienia komorników, co jest niezgodne z prawem – m.in. oglądają przedmioty znajdujące się w mieszkaniu i spisują majątek dłużnika. Zadaniem windykatora jest wyłącznie nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty długów poprzez ustalenie korzystnych dla obu stron zasad spłaty.

Kiedy do egzekucji długu może przystąpić komornik?

Jeśli dłużnik nie podejmie odpowiedniej współpracy z wierzycielem a działania windykatora nie doprowadzą do dobrowolnej spłaty długu, wierzyciel może skierować sprawę do postępowania sądowego. Jeżeli sprawa sądowa zakończy się dla wierzyciela pomyślnie i zostanie wydany prawomocny wyrok lub prawomocny nakaz zapłaty egzekucją długu zajmuje się komornik. W takim przypadku wierzyciel kieruje do wybranego komornika wniosek o wszczęcie egzekucji załączając do niego tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty lub wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności. Na podstawie takiego wniosku komornik poprowadzi egzekucje, w wyniku której może zająć częściowo wynagrodzenie dłużnika, zająć środki z jego rachunków bankowych i lokat a także dokonać egzekucji z majątku dłużnika takiego jak samochody, drogie przedmioty a w ostateczności nieruchomości.

Czynności wykonywane przez komorników opierają się na przepisach kodeksu postępowania cywilnego a także ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i nadzorowane są przez prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Aby móc zostać komornikiem w Polsce spełnić należy szereg warunków: 

 1. posiadać polskie obywatelstwo,
 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. cieszyć się nieposzlakowaną opinię;
 4. nie być karanym za przestępstwo pospolite lub skarbowe;
 5. nie być podejrzanym o przestępstwo pospolite lub skarbowe;
 6. ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskałć tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika;
 8. odbyć aplikację komorniczą;
 9. zdać egzamin komorniczy;
 10. pracować w charakterze asesora komorniczego minimum 2 lata;
 11. ukończyć 26 lat.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *