500+ to program wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi, wprowadzony w Polsce w 2016 roku. Program ten ma na celu poprawienie sytuacji materialnej rodzin z dziećmi i umożliwienie im lepszego funkcjonowania w codziennym życiu. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań dotyczących 500+ jest kwestia tego, czy komornik może zająć świadczenie w ramach egzekucji długu. W poniższym tekście przeanalizujemy tę kwestię bliżej.

Zasady funkcjonowania 500+

W ramach programu 500+ rodzice otrzymują corocznie 12 razy po 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie to nie jest uznawane za dochód w rozumieniu prawa podatkowego i nie podlega opodatkowaniu. Świadczenie to jest przyznawane na podstawie wniosku składanego przez rodziców lub opiekunów prawnym do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, świadczenie jest wypłacane bezpośrednio na konto bankowe rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Czy komornik może zająć świadczenie 500+?

Według zasad funkcjonowania programu 500+, świadczenie to jest chronione przed zajęciem w ramach egzekucji długu. Oznacza to, że komornik nie ma prawa zająć świadczenia 500+ w celu zaspokojenia długu. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie to nie może być egzekwowane przez organy egzekucyjne, w tym komornika. Warto jednak zaznaczyć, że świadczenie to nie jest całkowicie nietykalne w ramach procesu egzekucyjnego.

Zajęcie 500+ w ramach egzekucji

Mimo że zasady funkcjonowania programu 500+ chronią świadczenie przed zajęciem przez komornika, istnieją sytuacje, w których świadczenie to może zostać poddane egzekucji. Jednym z przykładów jest sytuacja, w której wierzyciel uzyska prawomocny tytuł egzekucyjny dotyczący nieuregulowanego długu. W takiej sytuacji komornik ma prawo podjąć działania w celu odzyskania długu, a to może obejmować również zajęcie świadczenia 500+.

Zabezpieczenie świadczenia 500+

Zgodnie z przepisami prawa, rodzice mogą zabezpieczyć swoje świadczenie 500+ przed zajęciem przez komornika poprzez wskazanie na wniosku o świadczenie rachunku, na którym świadczenie ma być wypłacane. Można wybrać rachunek osobisty lub rachunek depozytowy. W przypadku wybrania rachunku depozytowego, świadczenie 500+ będzie chronione przed zajęciem przez komornika w ramach egzekucji długu.

Podsumowanie

Wnioski płynące z powyższego tekstu są następujące: świadczenie 500+ jest chronione przed zajęciem w ramach egzekucji długu, ale istnieją sytuacje, w których świadczenie to może zostać poddane egzekucji. Warto pamiętać o możliwości zabezpieczenia świadczenia 500+ przed zajęciem przez komornika poprzez wskazanie odpowiedniego rachunku w momencie składania wniosku.

Sprawdź również:
Czy 500 plus zwiększa zdolność kredytową?
Pożyczka na 500 plus

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *