Wielu z nas korzystało kiedyś z usług lombardu, potrzebując szybkiej gotówki i zostawiając w zastaw cenne przedmioty. Co jednak jeśli zależy nam na ich odzyskaniu. Ile mamy czasu, aby odebrać nasz zastaw zanim zostanie on sprzedany?

Wprowadzenie do zasad działania lombardów

Czym jest lombard?

Lombard to instytucja finansowa, która udziela pożyczek pod zastaw różnego rodzaju przedmiotów. Klienci zastawiają swoje mienie, takie jak biżuteria, sprzęt elektroniczny czy narzędzia, w zamian za szybką gotówkę. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaci zobowiązania, lombard ma prawo sprzedać zastawiony przedmiot.

Regulacje prawne

Działalność lombardów w Polsce jest regulowana przez ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o działalności lombardów (Dz.U. 2011 Nr 122 poz. 705). Ustawa określa zasady, którymi muszą kierować się lombardy, a także prawa i obowiązki pożyczkobiorców i właścicieli lombardów.

Terminy sprzedaży zastawów

Terminy związane ze złożeniem przedmiotów w lombardzie

W momencie zastawienia przedmiotu w lombardzie, klient zawiera umowę, która precyzyjnie określa warunki pożyczki oraz termin spłaty zobowiązania. Warto zwrócić uwagę na szczegółowe postanowienia umowy, gdyż to one określają, po jakim czasie przedmiot może zostać sprzedany, jeśli klient nie ureguluje swojego zadłużenia.

Po jakim czasie lombard może sprzedać zastaw?

Zgodnie z ustawą o działalności lombardów, przedmioty zastawione mogą zostać sprzedane przez lombard nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia przekroczenia terminu spłaty zobowiązania. Jest to okres minimalny, który lombard musi przestrzegać przed rozpoczęciem procedury sprzedaży zastawu.

Indywidualne ustalenia w umowie

Należy pamiętać, że termin spłaty zobowiązania oraz moment, w którym lombard może sprzedać zastawiony przedmiot, może być różny w zależności od indywidualnych ustaleń między klientem  lombardem. W niektórych przypadkach lombard może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu spłaty, co oznacza, że sprzedaż zastawu nastąpi później. Zawsze warto dokładnie przeczytać umowę oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z terminami spłaty i sprzedaży zastawu.

Procedura sprzedaży zastawów

Powiadomienie klienta

Przed przystąpieniem do sprzedaży zastawu, lombard ma obowiązek powiadomić klienta o zamiarze sprzedaży przedmiotu. Powiadomienie powinno być wysłane listem poleconym na adres wskazany przez klienta w umowie. W praktyce często zdarza się, że lombardy wysyłają dodatkowe powiadomienia e-mailowe lub telefoniczne, aby upewnić się, że klient został poinformowany o zamiarze sprzedaży zastawu.

Sprzedaż zastawu

Jeśli klient nie ureguluje zadłużenia w terminie określonym w umowie, a także nie wyrazi chęci przedłużenia terminu spłaty, lombard może przystąpić do sprzedaży zastawionego przedmiotu. Sprzedaż może odbyć się poprzez różne kanały, takie jak aukcje, sprzedaż detaliczna w placówce lombardu czy poprzez internet. Celem sprzedaży jest odzyskanie kwoty pożyczki oraz kosztów związanych z przechowywaniem przedmiotu.

Dystrybucja uzyskanych środków

Po sprzedaży zastawionego przedmiotu, lombard ma prawo zatrzymać część uzyskanych środków odpowiadającą wartości niespłaconej pożyczki, a także kosztom związanym z przechowywaniem przedmiotu i ewentualnymi opłatami dodatkowymi. Jeżeli uzyskane środki przekraczają wartość zadłużenia, nadwyżka powinna zostać przekazana dłużnikowi. W przypadku, gdy sprzedaż zastawu nie pokryje całego zadłużenia, klient nadal zobowiązany jest do uregulowania pozostałej kwoty.

Porady dla klientów lombardów

Staranne czytanie umowy

Przed zastawieniem przedmiotu w lombardzie, warto dokładnie przeczytać umowę oraz zwrócić uwagę na postanowienia dotyczące terminów spłaty, możliwości przedłużenia spłaty, opłat dodatkowych oraz procedury sprzedaży zastawów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto dopytać przedstawiciela lombardu o szczegóły umowy, aby uniknąć nieporozumień.

Regularne monitorowanie terminów spłaty

Aby uniknąć sytuacji, w której lombard sprzeda zastawiony przedmiot, klient powinien regularnie monitorować terminy spłaty zobowiązań. Warto także ustalić z lombardem możliwość przedłużenia terminu spłaty, jeśli przewiduje się trudności w terminowym uregulowaniu zadłużenia.

Zachowanie dowodów spłaty

W przypadku spłaty pożyczki, warto zachować wszelkie dowody uregulowania zobowiązania,takie jak pokwitowania, potwierdzenia przelewów czy oświadczenia lombardu o zwrocie zastawu. Dokumenty te mogą być niezbędne w sytuacji sporu dotyczącego sprzedaży zastawu lub ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu nadpłaty.

Zastawianie tylko niezbędnych przedmiotów

Decydując się na pożyczkę pod zastaw, warto zastanowić się, jakie przedmioty rzeczywiście są niezbędne do zastawienia. Im mniej przedmiotów zostanie zastawionych, tym mniejsze ryzyko utraty wartościowych rzeczy w przypadku problemów ze spłatą zobowiązań.

Lombardy to instytucje finansowe, które oferują szybkie pożyczki pod zastaw. Termin, po którym lombard może sprzedać zastaw, wynosi co najmniej 3 miesiące od przekroczenia terminu spłaty. Ważne jest, aby klient świadomie podchodził do zawierania umowy z lombardem, monitorował terminy spłaty oraz dbał o zachowanie dowodów uregulowania zobowiązań. Dzięki temu można uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, takich jak sprzedaż cennych przedmiotów zastawionych w lombardzie. Warto pamiętać, że lombardy są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy o działalności lombardów oraz informowania klientów o zamiarze sprzedaży zastawu. Dobrze zrozumiałe warunki umowy oraz regularne monitorowanie terminów spłaty pozwolą na uniknięcie sytuacji, w której zastawiony przedmiot zostanie sprzedany.

Zobacz także: Pożyczka na 500 plus

5/5 - (1 vote)

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *